Het ontstaan van Loonbedrijf Dekker

In 1976 neemt Jan Dekker het gemengde bedrijf van zijn vader over met varkens, koeien en kippen. Jan trouwt met Gerrie en samen gaan ze wonen in boerderij ’t Kruis aan de Beulenkampersteeg in Putten. Maar techniek en machines liggen Jan veel beter dan het vee. Daarom koopt hij in 1983 een Cormick 1455 met een 3 rij-ige PZ hakselaar. Deze hing je achter de trekker, dan in zijn achteruit en hakselen maar! In deze tijd is het hakselen net in opkomst. Hier is veel vraag naar en daarom schaft Jan in 1985 zijn eerste Claas hakselaar met korrelkneuzer aan. Hij weet al snel een klantenkring op te bouwen in de polder en op het vasteland. De korrelkneuzer was nog niet standaard! Maar Jan was ook boer en wist dat hij zijn maiskorrels gekneusd wilde hebben. Behalve met techniek bezig te zijn, betekent Jan ook graag wat voor een ander. Meedenken met zijn klanten en constant zoeken naar verbetering! Zo draagt hij dat ook over aan de eerste werknemers die bij hem komen werken. Hij houdt ontwikkelingen in de gaten en weegt plussen en minnen af.
Renger is net als zijn pa en broer Gerwin heel handig en krijgt dit alles met de paplepel ingegoten. Ook hij zoekt altijd naar verbetering, vindt de relatie met zijn klanten en team belangrijk. Hij heeft een oog voor de juiste persoon op de juiste plek. Sinds 2015 heeft Renger het bedrijf op ’t Kruis overgenomen. Sindsdien is de kantoorbezetting uitgebreid, is de werkplaats nieuw gebouwd, zijn er machines bijgekomen. Zoals de shovel die speciaal geschikt is voor graskuilen en zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van de mesthandel en -verwerking. Dekker Putten is een bedrijf dat nieuwe ontwikkelingen omarmt.

Dekker Putten, voor nu en in de toekomst!