Maïshakselen

Agrarische loonwerk

Maisteelt

Met een 12 rij-ige zaaimachine zaaien we de mais in. Hiermee maken we weinig sporen en voorkomen we structuurbederf. Net als met onze even brede onderzaaimachine voor vanggewas!

Onze John Deere hakselaars leveren een topprestatie aan het einde van het groeiseizoen. Door te hakselen met de speciale messenkooi wordt de korrel fijner gemalen en de plantdelen uit elkaar getrokken. De plantdelen zijn gemiddeld wel 26 mm lang, tegenover 10 mm plantendelen bij hakselen zonder shredlage. Ofwel: de korrel is fijner vermalen met meer structuur van de plantdelen. Dit is goed voor de voederwaarde en dus ook voor het proces in de koe, die er melk van mag maken.

Ook gewasbescherming en onkruidverdelging voor mais wordt door ons verzorgd. We zijn gecertificeerd en werken netjes en betrouwbaar.

Ploegen

Door tussen de 15 en 20 cm diep te ploegen komt de mest dichter bij de wortel van het maisplantje te liggen zodat de mest op het juiste moment zijn werk doet. Een hogere gewasopbrengst begint tenslotte bij een goede beginontwikkeling van het plantje. Hiervoor hebben we sinds 2020 de nieuwe 8 schaar Eco-ploeg (wentel) met aangebouwde vorenpakker staan.

Met de 5-scharige wentelploeg kan tot 40cm diep worden geploegd. Deze is geschikt voor het scheuren van grasland.

Gras

Gras

Alle handelingen voor het bewerken van grasland hebben wij in huis: vernieuwen, vaste mest verspreiden, zodenbemesten,  ploegen, frezen, kilveren, inzaaien, noem maar op! Ook kunnen we deskundig advies over graszaad geven.

Veldverliezen bij de grasoogst worden voorkomen door het maaien met een onze drie trippelgrasmaai-combinaties met kneusinrichting. Zij zijn van Kuhn en John Deere en hebben een grote capaciteit bij het maaien van gras, hoe zwaar het gewas ook is.

Gewasbescherming voor gras wordt door ons verzorgd. We zijn gecertificeerd en werken netjes en betrouwbaar.

Inkuilen

Inkuilen

Wat een van de mooiste momenten in het jaar is voor ons? Nou, de oogst! Strak blauwe hemel, stralende zon en de geur van vers gemaaid gras in je neus. Wanneer dan de ploeg uitrijdt met hakselaar en kippers is dat steeds weer een gaaf moment. Bij de oogst komt een mooi product van het land dat met vakmanschap door onze klant verbouwd is. Dit wordt nu met precisie en zorg door ons gehakseld en aangereden in de kuil. Dat is het moment dat al het werk van onze klanten uitbetaald gaat worden met voer waar de hele winter van gemolken wordt. Om dat strak in de kuil te krijgen… daar ligt onze passie!

En daar hebben we dan prachtig materiaal voor. Een drie-assige opraapwagen van Strautman met 55 kuub inhoud en 48 snijmessen is prima geschikt voor percelen op afstand.

Drie ploegen bestaande uit een hakselaar, silagekippers en een shovel zorgen voor vlot hakselen, aanvoeren en zwaar aandrukken van de kuil. Natuurlijk zijn er doseerunits beschikbaar voor het toedienen van conserveringsmiddel.

Voor het persen van ronde balen gebruiken we MacHale balenpersen met wikkelaars. Voor vierkante pakken hebben we persen van New Holland. Ook het transport naar huis of elders kan worden verzorgd.