Al sinds 1983 betrouwbare partner in de agrarische sector.

Midden jaren ’70 trouwt Jan Dekker met zijn Gerrie en een paar jaar later nemen ze het gemengde boerenbedrijf van zijn ouders over. Zo komen ze te wonen in ’t Kruis aan de Beulenkampersteeg in Putten. Techniek en machines liggen Jan beter dan het vee. Hij is creatief en ziet kansen. Zo begint hij in 1983 met een Cormick 1455 met een 3 rij-ige PZ hakselaar. Achter de trekker hangen, dan in de achteruit het maisland in en hakselen maar!

In de jaren 80 is het hakselen net in opkomst. Doordat hier veel vraag naar is en Jan in 1985 zijn eerste Claas hakselaar met korrelkneuzer (toen nog niet standaard!) aanschaft weet hij al snel een klantenkring op te bouwen in de polder en op het vasteland. Jan, van huis uit ook veehouder, weet dat hij zijn maiskorrels goed gekneusd wil hebben. Steeds zoekt hij naar verbetering en denkt mee met zijn klanten.

Langzamerhand groeit zijn team met collega’s die het werk met elkaar doen. Ze hebben wat voor elkaar en hun klanten over en willen hun werk graag zo goed mogelijk doen. Ontwikkelingen worden in de gaten gehouden en plussen en minnen worden afgewogen.

Vanaf 2015 neemt Renger het bedrijf Dekker Putten over. Renger is erg blij met het team van Dekker Putten en hecht veel waarde aan de juiste mensen op de juiste plek. Sindsdien is de kantoorbezetting uitgebreid, is de werkplaats nieuw gebouwd. Er zijn machines bijgekomen zoals de shovel die speciaal geschikt is voor graskuilen en zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van de mesthandel en -verwerking.

Daarom: Dekker Putten, voor nu en in de toekomst!