Loonbedrijf Dekker
Beulekamperstg 4
3882 LK Putten
Tel: 0341-491552
Fax: 0341-491936
info@dekkerputten.nl

Wat doen we


Hierbij geven we u een voorlopige opsomming van de door ons uitgevoerde werkzaamheden;

Mesttransport: 8 tankopleggers van 36 m3 inhoud.

6 vrachtwagens voor het transporteren van drijfmest.

 

Ophalen en levering van drijfmest door geheel Nederland, alles gewogen en bemonsterd

naar de nieuwste eisen van 2007.

Een mestinjecteur  van 13m3 en zodebemestingstank van 10m3 inhoud.

Een meststrooier voor vaste mest en kalk.

13 trekkers voor al de werkzaamheden.

Mest containers en oprolmestzak.

Ploegen, spitten, frezen, zaaibedbereiding, zaaibedcombinatie.

Diepploegen tot 75 cm diep.

 Mais verhakselen en inkuilen.

 

Grasmaaien en grashakselen.

Persen : grootpak 120x90, rondebalen en kleine pakkenpers.

Inwikkelen van gras in milieuvriendelijke donkergroene folie.

Al het graslandonderhoud, egaliseren en gewasbespuiting.

Aanleg van manage bodems, het nieuwste is de EB en VLOED bak.

Onderhoud van manage bodems.

Afvoer van paardenmest (in de regio).

Mobiele en mini kranen en shovels met bijbehorende meetapparatuur, div. bakken.

Handel in mais, zand, gebroken puin, cilowanden en vloeren, asfalt verharding.

Verkoop van zaaizaad en pootgoed, hooi, stro en kuilgras (ronde en vierkante balen).

Weegbrug 70 ton is 24 uur per dag open, geen wachttijd

Het opruimen van balen.

Transport van alle landbouw producten, ook los gestort.

Sloopwerkzaamheden en afvoer van afval naar een stortplaats.

Takkenversnipperen, mobiele kraan met manschappen bak om bomen te snoeien.

Slootonderhoud (Korven).

Sleepslangbemesten met 15 meter brede bemester met Auto-trak.

voor bouwland sleepslangen hebben wij een schijveneg van 6m

 voor nu en in de toekomst

 

Door AGProducts